Эмнэлгийн хуудсыг цахимжууллаа:

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын ... тоот хамтарсан тушаалын дагуу эмнэлгийн хуудсыг цахимаар хүлээн авах боломжийг бүрдүүлж, энэхүү цахим системд “Эмнэлгийн хуудас” цэс нэмлээ. Ажил олгогч нь эрүүл мэндийн байгууллагаас цахимаар ирсэн эмнэлгийн хуудсыг даатгуулагч тус бүрээр бодох, эмнэлгийн хуудас болон тайлангаа хэвлэн авч баталгаажуулах боломжтой боллоо.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар © 2017 copyright