Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн систем нь тоон гарын үсгээр тайлан өгөх ажлыг шат дараалалтай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2016 оны 07 сараас аж ахуйн нэгжүүд тоон гарын үсгээ бүртгүүлэн нэвтрэх боломжтой болсон. 2016 оны 09 сараас тоон гарын үсгээрээ тайлангаа баталгаажуулж өгөх боломжтой болно. Тоон гарын үсэг авах талаар мэдээллийг ЭНДЭЭС авна уу.
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар © 2014 copyright