Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн систем тоон гарын үсгээр нэвтрэх боломжтой болсон ба тоон гарын үсэг авах талаар мэдээллийг ЭНДЭЭС авна уу.
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар © 2014 copyright