Лавлагаа шинэчлэгдлээ:

Худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн НДШ-ийн төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, шимтгэл төлөлтийн мэдээллийг бодит цагийн горимд шилжүүлэх зориулалтаар НД-Лавлагаа өөрчлөгдлөө. Тайлан бодуулсны дараа шимтгэлийн өр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд тухайн лавлагаа дээр бодит цагийн горимоор харагдах болно. Энэхүү мэдээлэл нь зөвхөн нийгмийн даатгалын “Шимтгэлийн цахим систем”-ээс гарахыг анхаарна уу.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар © 2017 copyright